Projekt ureditve Galerije Cukrarna

Zagotavljanje učinkovite rabe prostora na urbanih območjih

Projekt izvajamo v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so namenjene odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

V Mestni občini Ljubljana bomo obnovili objekt Cukrarna z okolico in v objektu urediti sodobni galerijski prostor.

Projekt predstavlja edinstveno priložnost za predrugačenje pogleda na del mesta, ki je zaradi neustrezne uporabe nekdanjih industrijskih objektov postal degradiran. S projektom bomo vzpostavili novo mestno kakovost, umeščeno ob mestno obvodno promenado na ključni poziciji – na zaključek novega, proti vzhodu razširjenega mestnega središča. Kot nov, sodoben galerijski prostor bo Galerija Cukrarna omogočila razpoznavnost umetniškega potenciala mesta tudi v mednarodnem prostoru, z možnostjo povezovanja tako s sorodnimi ustanovami v mestu kot tudi v mednarodnem prostoru.

Splošni cilji projekta

 • Revitalizacija degradiranega in opuščenega območja.
 • Gospodarska in socialna oživitev degradiranega mestnega območja.
 • Izboljšanje kakovosti javnih površin.
 • Izboljšanje povezanosti urbanih območij in spodbujanje trajnostnih oblik prometa.
 • Zmanjšanje socialne degradacije opuščenega območja.           

Neposredni učinki projekta

 • Prenovljenih 5.863 m2 odprtega prostora in 11.337 m2 javnih stavb.
 • Sanirani temelji in zunanje stene objekta.
 • Zrušen del južnega prizidka.
 • Nove strešne konstrukcije in streha.
 • Izveden jet-grouting pilotov na notranji strani objekta.
 • Izvedene jeklene medetažne konstrukcije in komunikacijska jedra.
 • Izvedena zunanja gradbena dela, elektrokabelska kanalizacija, priključki gospodarske infrastrukture in zunanja ureditev.
 • Izvedene električne in strojne instalacije ter notranja oprema.