Zakaj Ljubljana?

Kandidatura za naziv EPK 2025 kot priložnost za uresničevanje strateških razvojnih ciljev mesta in regije

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je leta 2006 že potegovala za naziv EPK 2012. Razlogov, zakaj se Ljubljana ponovno poteguje za naziv EPK, je več. Najprej velja omeniti, da je bila prejšnja kandidatura v številnih ozirih izjemno koristna za razvoj ljubljanske kulture. Skozi pripravo prijave za EPK 2012 pod sloganom “V dialogu” smo pridobili številna znanja in izkušnje, ki smo jih pozneje s pridom izkoristili pri načrtovanju in izvajanju štiriletnih kulturnih strategij MOL. Te dolgoročne koristi niso bile omejene zgolj na uveljavljanje strateškega pristopa k upravljanju kulture na ravni mesta, temveč so se jasno pokazale tudi skozi številne tako programske kot infrastrukturne projekte, ki so bili uspešno realizirani v preteklem desetletju. Še več, interdisciplinaren pristop, značilen za prejšnjo prijavo, je močno navdihnil določene aktivnosti Ljubljane tudi na drugih področjih, ki so sicer tesno povezana s kulturo. Ponosni smo na to, da smo, tudi zaradi strateško začrtanega razvoja mesta, veliko večino ciljev, zapisani v prvi prijavi, uresničili tako skozi kulturne kot tudi zelene mestne politike. Dokazujemo, da zapisano in zastavljeno zmoremo uresničiti!

Kandidaturo za naziv EPK 2025 vidimo kot priložnost za uresničevanje strateških razvojnih ciljev mesta in regije:

 • bogatimo kulturno ponudbo z novimi programskimi vsebinami, zlasti z vrhunskimi mednarodnimi umetniškimi dogodki in izmenjavami,
 • ustvarjamo nove povezave kulture s področji okolja, zdravja, sociale, izobraževanja in športa,
 • ustvarjamo novo in obnavljamo obstoječo kulturno infrastrukturo,
 • krepimo ustvarjalne potenciale naših umetnikov in umetnic ter s tem tudi ekonomske potenciale kulturnega in kreativnega sektorja,
 • večamo mednarodno prepoznavnost Ljubljane in celotne regije,
 • izboljšujemo dostopnost kakovostne kulture za vse prebivalce in prebivalke Ljubljane in regije,
 • ustvarjamo nova delovna mesta,
 • povečujemo število turistov, ki prihajajo k nam predvsem zaradi bogate kulturne dediščine in raznovrstnih kulturnih dogodkov,
 • oblikujemo novo regionalno kulturno identiteto z novimi povezavami kulturnih producentov in razvijanjem novih občinstev, prek večje mobilnosti umetniških ustvarjalcev in obiskovalcev kulturnih dogodkov,
 • krepimo socialno kohezijo in vključenost ranljivih skupin v družbeno življenje prek participativnih in skupnostnih projektov,
 • spodbujamo razvoj inovativnih partnerskih odnosov med javnimi, civilnimi in zasebnimi organizacijami tako na lokalni kot na regionalni ravni.

Glede na posebno vlogo, ki jo ima Ljubljana kot politična, ekonomska in kulturna prestolnica Slovenije, projekt EPK 2025 snujemo ne le kot regionalni, temveč tudi kot vseslovenski projekt. Naš končni cilj je vključitev kulturnih ustanov in drugih organizacij iz celotne države. Želimo, da bi bili pozitivni učinki naziva EPK 2025 v korist vseh državljanov in državljank Slovenije. Trdno smo namreč prepričani, da so umetniki, umetniške skupine, kulturne ustanove in drugi akterji kulturnega življenja, ki delujejo v Ljubljani, sposobni pripraviti visokokakovosten kulturni program z močno evropsko razsežnostjo, skupaj z regionalnimi, slovenskimi in mednarodnimi partnerji. Verjamemo, da bo naš program EPK 2025 izpolnil visoka pričakovanja in standarde Evropske unije ter bo hkrati v ponos Ljubljani, Ljubljanski urbani regiji in celotni Sloveniji.

Široka in močna politična podpora ter trdna zaveza ustreznih lokalnih in regionalnih organov

 • Mestni svet MOL je 21. marca 2016 soglasno sprejel Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019, v kateri je kandidatura za pridobitev naziva EPK 2025 definirana kot eden izmed ključnih strateških ciljev MOL.
 • Mestni svet MOL je 16. aprila 2018 soglasno sprejel sklep, da Mestna občina Ljubljana kandidira za naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025.
 • Svet Ljubljanske urbane regije je 11. julija 2019 soglasno sprejel sklep o podpori h kandidaturi MOL za pridobitev naziv EPK 2025.
 • Župani 26 občin Ljubljanske urbane regije so 13. septembra 2019 v ljubljanski Mestni hiši podpisali sporazum o sodelovanju pri projektu EPK 2025.

.