Evropska prestolnica kulture 2025

Ljubljana s podporo 25 občin Ljubljanske urbane regije kandidira za naziv Evropska prestolnica kulture 2025

Evropska prestolnica kulture (EPK) je najpomembnejša pobuda Evropske unije na področju kulture. Temeljni cilj programa EPK je poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, kakor tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani. Od leta 1985 do danes je naziv EPK nosilo 60 mest, med njimi 18 državnih prestolnic. 

V Mestni občini Ljubljana vidimo kandidaturo za naziv EPK 2025 kot priložnost za uresničevanje strateških razvojnih ciljev mesta in regije. Tako se skupaj s 25 občinami Ljubljanske urbane regije podajamo na pot do naziva Evropske prestolnice kulture 2025.

Močna podpora kandidaturi

Župan Zoran Janković je ob podpisu sporazuma izpostavil odlično sodelovanje občin Ljubljanske urbane regije, ki kaže, da je osrednjeslovenska regija povezana življenjsko in razvojno. Izrazil je zadovoljstvo, da so vsi župani regije pri vseh odločitvah soglasni; tudi ob potrditvi sklepa o skupni kandidaturi za naslov Ljubljane Evropske prestolnice kulture.

Podpis sporazuma o sodelovanju občin Ljubljanske urbane regije pomeni, da ima kandidatura Ljubljane za naziv EPK 2025 široko in močno podporo ter trdno zavezo vseh občinskih organov znotraj regije.