Javni zavodi s področja kulture

Skrb za kulturo v enajstih javnih zavodih

Za kakovostno kulturno ponudbo skrbi 11 javnih zavodov (v obdobju od 2007 do 2017 smo ustanovili 5 novih), ki delujejo pod okriljem Mestne občine Ljubljana:

 • Center urbane kulture Kino Šiška (ustanovljen leta 2009)
 • Festival Ljubljana
 • Kinodvor (ustanovljen leta 2008)
 • Ljubljanski grad (ustanovljen leta 2011)
 • Lutkovno gledališče Ljubljana
 • Mednarodni grafični likovni center
 • Mestno gledališče ljubljansko
 • Mestna knjižnica Ljubljana (ustanovljena leta 2008 z združitvijo pet splošnih in ene specialne knjižnice)
 • Muzej in galerije mesta Ljubljane (ustanovljen leta 2008 z združitvijo Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana)
 • Pionirski dom – Center za kulturo mladih
 • Slovensko mladinsko gledališče

Zavodi so pomemben steber kulture v našem mestu. Sodelujejo tako med seboj kot z nevladnim sektorjem, posamezniki na področju kulture in ljubiteljskimi kulturnimi društvi ter tako soustvarjajo živahen kulturni utrip mesta.

V Ljubljani se letno zvrsti več kot 14.000 kulturnih dogodkov, od katerih jih je kar 70 odstotkov brezplačnih.

Center urbane kulture Kino Šiška

Leta 2009 ustanovljen javni zavod, ki se z arhitekturnimi in tehnološkimi inovacijami uvršča med večje in tehnično najsodobnejše objekte svoje vrste v Evropi, je bistveno vplival na izboljšanje ponudbe s področja glasbe, uprizoritvenih, vizualnih in drugih umetnosti. Ustvarili so prepoznavne programe, kot so mednarodni festival in konferenca MENT Ljubljana, mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival, prva dijaška liga bandov Špil liga. Festival MENT Ljubljana je konec leta 2017 v okviru največjega evropskega festivala Eurosonic Noorderslag prejel kar dve nagradi, in sicer za najboljši manjši festival in najboljši klubski festival v Evropi. Žirija je izbirala med približno 350 festivali iz 35 držav.

Festival Ljubljana

Javni zavod Festival Ljubljana je ena najpomembnejših kulturno-umetniških organizacij v Evropi. Od podobnih institucij se razlikuje predvsem po dolgoletni tradiciji in vpetosti v mednarodne kulturno-umetniške kroge. Festival Ljubljana ohranja tradicijo in prispeva k visokemu ugledu Ljubljane na svetovnem zemljevidu festivalskih mest ter bogati turistično ponudbo mesta. Ključni projekt je mednarodni poletni Ljubljana Festival s koncerti simfonične in komorne glasbe ter opernimi, baletnimi in gledališkimi predstavami priznanih domačih in tujih umetnikov, ki vsako leto privabi več kot 60.000 obiskovalcev.

Festival Ljubljana domuje v prostorih Križank, ki s svojo edinstvenostjo omogočajo svojevrstna umetniška doživetja. Poleg glavnega prizorišča Poletnega gledališča Križank so dogodki tudi v Preddverju, na Pergoli, Peklenskem dvorišču, v Viteški dvorani in Križevniški cerkvi. Z nadgradnjo Poletnega gledališča in novo, sodobno streho bodo Križanke še prijaznejše. Festival Ljubljana je prejemnik mnogih mednarodnih priznanj in nagrad – za svoje zasluge za predstavljanje domače in tuje umetniške dejavnosti je leta 2002 prejel častni znak svobode Republike Slovenije, najvišje priznanje predsednika države. Kompleks Križanke je od leta 2016 kulturni spomenik državnega pomena.

Festival Ljubljana izvede povprečno več kot 200 prireditev letno, na katerih se zvrsti okoli 100.000 obiskovalcev.

Poleg tega organizirajo še:

 • Zimski festival v Unionski dvorani v Ljubljani;
 • Ljubljana Festival na Ljubljanici s prireditvami na turističnih ladjicah;
 • Mednarodno likovno kolonijo, na kateri se vsako leto v Križankah zberejo in ustvarjajo domači in tuji umetniki;
 • Malo likovno kolonijo z različnimi tematskimi delavnicami, ki so namenjene šoloobveznim otrokom in potekajo pod vodstvom strokovnih mentorjev;
 • Festival sodobne glasbe Slovenski glasbeni dnevi, ki se ozira v slovensko glasbeno poustvarjalnost in skrbi za izvajanje novih skladb;
 • Mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi, kjer se predstavljajo mladi glasbeniki;
 • Prirejajo tudi simpozije, predavanja, seminarje in druge oblike izobraževanja v okviru svoje dejavnosti.

2a2
Prizor iz baletne predstave Stabat Mater, ki je bila izvedena v Križankah v sklopu 63. Ljubljana Festivala.

Kinodvor

S prikazovanjem kakovostnih filmov na najsodobnejši kinematografski opremi skrbi za filmsko kulturo tako najmlajših, ki se s filmom šele spoznavajo, kot najzahtevnejših ljubiteljev filma. S privlačno ponudbo specializirane filmske knjigarnice, s kavarno, galerijo, filmskimi prireditvami na prostem, ustvarjalnimi delavnicami, pogovori s strokovnjaki in filmskimi ustvarjalci obiskovalcem ponuja več kot kino. Prvič v kino, Zajtrk pri Kinodvoru, Kino v plenicah, Kino na zahtevo, Za zamudnike, Filmska srečanja ob kavi je le nekaj programov, ki jih ponuja Kinodvor.

Programi za mlado občinstvo vključujejo izjemno priljubljen družinski program Kinobalon, šolske programe s filmsko vzgojo in Kinotrip, katerega posebnost je, da ga ustvarjajo mladi za mlade in vključuje filmski klub, mednarodni filmski festival in številne dogodke med letom. 

Kinodvor je tudi organizator številnih mednarodnih strokovnih srečanj, soorganizator mednarodnih festivalov in filmskih prireditev na prostem, kot sta Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu in Letni kino na Kongresnem trgu. Na konferenci mednarodnega kinematografskega združenja, ki danes povezuje 1.126 kinematografov v 680 mestih po 43 državah sveta, je leta 2010 v Parizu prejel nagrado za najboljši program za otroke in mlade. 

Priljubljenost Kinodvora je razvidna iz naraščajočega števila obiskovalcev in projekcij.

Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL)

Osrednje slovensko lutkovno gledališče uprizarja lutkovne in dramske predstave za otroke, mlade in odrasle, posebno pozornost pa namenja kulturno-umetnostni vzgoji. Pripravlja festival gledališč za otroke in mlade Zlata paličica in mednarodni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke, ki v slovenski prostor vnaša najkakovostnejšo tujo produkcijo lutkovnega gledališča. Mladim, še neuveljavljenim gledališkim ustvarjalcem prek programa BiTeater ponuja možnosti za razvoj in kreativno delo ter njihov potencial predstavlja uveljavljenim gledališčem. So programski koordinatorji mestnega KUL abonmaja za mlade in imajo edino specializirano knjigarno za otroke in mlade.

Lutkovno gledališče je član različnih svetovnih stanovskih in strokovnih združenj ter se udeležuje referenčnih festivalov v tujini. Predstave LGL so v zadnjih letih prejele številne nagrade in priznanja, rekorderka na tem področju pa je predstava W. Erlbruch: Račka, smrt in tulipan, ki je v letih 2015 in 2016 kar dvanajstkrat stala na zmagovalnih stopničkah.

Lutkovno gledališče upravlja pet stalnih in več manjših, občasnih prizorišč, na katerih beleži letno več kot 1.000 dogodkov z okoli 110.000 obiskovalcev.

Ljubljanski grad

Ljubljanski grad, mogočna poznosrednjeveška trdnjava, je vse od svojega nastanka mestni simbol. Čeprav je skozi stoletja doživljal različne usode in se je njegova namembnost spreminjala, je in bo ostal najbolj prepoznavna značilnost slovenske prestolnice. Nove razsežnosti za razvoj smo omogočili z ustanovitvijo Javnega zavoda Ljubljanski grad v letu 2011. Na Gradu se letno zvrsti od 300 do 400 najrazličnejših prireditev in dogodkov, od katerih izpostavljamo: letni Film pod zvezdami, ki nastaja v sodelovanju s Kinodvorom, Grajske dneve, ki obeležujejo prehod Gradu iz državne v mestno last (leta 1905), številne likovne, fotografske in druge razstave, glasbeni festival Grajska muzika, Jazz Club, raznolik pedagoški program. Od junija 2010 je na ogled tudi stalna pregledna razstava Slovenska zgodovina. Od odprtja do konca leta 2017 si je razstavo ogledalo nekaj več kot pol milijona domačih in tujih obiskovalcev.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC)

Mednarodni grafični likovni center, ki domuje v gradu Tivoli, je muzej in umetniški center, zrasel iz dejavnosti in dediščine grafičnega bienala, ki hrani obsežno mednarodno zbirko umetniške grafike in publikacij ter del na papirju – več kot 11.000 predmetov. Grafični bienale, ki je drugi najstarejši tovrstni bienale na svetu, je najobsežnejši programski projekt MGLC in je tudi ena od najpomembnejših slovenskih mednarodno prepoznavnih blagovnih znamk s področja kulture in umetnosti.

Leta 2015, ob svoji šestdesetletnici, je bil 31. grafični bienale po izboru revije Art Basel uvrščen med 12 najpomembnejših razstav leta na svetu. Bienale si v povprečju ogleda okoli 25.000 ljudi. Poleg razstavne dejavnosti, zbiranja in preučevanja je pomembna dejavnost MGLC lastna produkcija umetniških tiskov v tiskarskih delavnicah in založništvo. MGLC je v obdobju od 2007 do 2017 izvedel številne pomembne projekte, razstave in dogodke ter sodeloval v različnih mednarodnih projektih. Od maja 2017 upravlja tudi ustvarjalni center v obnovljeni stavbi Švicarije v njegovi neposredni bližini.

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL)

Z združitvijo pet splošnih in ene specialne knjižnice leta 2008 smo ustanovili nov javni zavod Mestna knjižnica Ljubljana, ki na območju Ljubljane izvaja knjižnično dejavnost v 20 knjižnicah in v potujoči knjižnici na 46 postajališčih bibliobusa, poleg tega ima še 13 knjižnic v sedmih občinah ter posebne centre: Slovanska, Pionirska, Center vseživljenjskega učenja, Učni center za usposabljanje knjižničarjev, Trubarjeva hiša literature.

S poenotenjem informacijskega sistema in uvedbo mestne kartice Urbana kot članske izkaznice smo delovanje med enotami še bolj povezali in poenostavili. Uporabnikom prijazna knjižnica med drugim omogoča vpis na daljavo, storitev Knjiga na dom, vračanje gradiva v drugo knjižnico, ponuja možnost izposoj e-knjig. Poleg tega ozavešča in spodbuja ljubezen do knjige in branja med najmlajšimi v vrtcih (projekt Ciciuhec), med mladimi (projekta Poletavci in NajPoletavci) in odraslimi (projekt Mesto bere), prav tako organizira mednarodne posvete in predstavlja dobre prakse.

Od leta 2007 smo na novo odprli ali prenovili kar 5 knjižnic: v Šiški, Zadvoru, Šentvidu, Savskem naselju in Zalogu.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML)

Muzej in galerije mesta Ljubljane je največji javni zavod, ki smo ga ustanovili konec 2008 z združitvijo Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana. MGML prezentira našo bogato premično dediščino in skrbi za predstavitev sodobne domače in tuje likovne umetnosti. Živa in aktualna muzejskogalerijska ponudba skrbi za neprestan stik z domačimi in tujimi obiskovalci, popularizira zbirke ter aktualizira sodoben pogled na bogato likovno ustvarjanje v našem mestu. Povezava dediščine s sodobno umetnostjo je ključna za razumevanje naše urbane
preteklosti in domačih ter mednarodnih pogledov na sodobne umetniške prakse.

MGML je odprta platforma raziskovanja, kako smo živeli včasih in kako lahko razumemo življenje v mestu danes. MGML letno pripravi preko 50 razstav domačih in tujih avtorjev ter več kot 200 programov za različne ciljne javnosti, ki privabljajo okoli 130.000 obiskovalcev letno. Med najodmevnejšimi projekti preteklih let so obeležitev 2000-letnice Emone in fotografska razstava svetovno priznanega fotografa Sebastiãa Salgada Geneza. MGML sodeluje tudi pri številnih mednarodnih projektih, kot sta arhitekturni in likovni bienale v Benetkah. V bogati muzejski zbirki, ki hrani preko 61.000 predmetov od prazgodovine do danes, izstopajo najstarejše leseno kolo na svetu, staro 5200 let, številne arheološke najdbe z nedavnih mestnih prenov - Kongresnega trga, Slovenske, Njegoševe, Gosposvetske ceste ter drugih lokacij - pa bogatijo arheološko zbirko in dajejo nov uvid v preteklost našega prostora.


Od leta 2010 MGML upravlja Plečnikovo hišo in Kulturni center Tobačna 001, ki ima svoj rezidenčni atelje. Danes MGML tako združuje 11 enot: Mestni muzej Ljubljana, Mestno galerijo Ljubljana, Galerijo Vžigalica, Galerijo Jakopič, Bežigrajski galeriji 1 in 2, Plečnikovo hišo, Arheološki park Emona, Kulturni center Tobačna 001, Spominsko sobo Ivana Cankarja ter Župančičevo spominsko zbirko.

Mestno gledališče ljubljansko (MGL)

Mestno gledališče ljubljansko je drugo največje dramsko gledališče v Sloveniji, ki skrbi za izvajanje kakovostnega gledališkega opusa ter se ukvarja s specializiranim založništvom na področju uprizoritvenih umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Izvaja tudi vzgojno-izobraževalne procese in ustvarja v koprodukcijah z drugimi javnimi zavodi ter neinstitucionalnimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov. Posebno pozornost namenjajo večji dostopnosti gledališča osebam z oviranostmi. Tako so predstave opremili z nadnapisi za gluhe in gluhoneme, ponujajo bralne uprizoritve za slepe in slabovidne, za gibalno ovirane pa je na voljo dvigalo. V obdobju med letoma 2010 in 2016 smo prenovili preddverje, Malo sceno in garderobe za igralce, s čimer je gledališče postalo še prijaznejše do igralcev in publike.

MGL je prejemnik številnih nagrad in priznanj. Samo leta 2012 je za predstavo Nevihta prejel kar 8 Borštnikovih nagrad, sezono in pol kasneje 11 (večinoma mednarodnih) nagrad za koprodukcijsko uprizoritev Iliada. Temu naboru se vsako leto priključijo najmanj tri visoka stanovska priznanja, med zadnjimi nagrada Prešernovega sklada 2018 igralcu Mateju Pucu in Severjeva nagrada Juretu Henigmanu. Za MGL je značilno tudi uvajanje novih repertoarnih žanrov, v sezoni 17/18 uvedba gledališke kriminalne nadaljevanke. Veliko uprizoritev gledališča pa dosega zavidljivo visoko število ponovitev. Vsako leto odigrajo čez 400 predstav, ki si jih ogleda okoli 100.000 ljudi.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih

Pionirski dom je ena od vodilnih ustanov na področju zunajšolskega preživljanja prostega časa, ki razvija in spodbuja ustvarjalnost mladih na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju. S pisano paleto več kot 50 dejavnosti, kot so tečaji tujih jezikov, organizacija različnih krožkov, delavnic, seminarjev za otroke in pedagoške delavce, prirejanje plesov, gledaliških, filmskih in drugih predstav, pomembno prispevajo k aktivnemu razvoju otrok in mladine.

Mladi, ki obiskujejo dejavnosti v Pionirskem domu, uspešno sodelujejo na številnih domačih in mednarodnih prireditvah in festivalih z različnih področij: likovnih, filmskih in video, gledaliških, plesnih, glasbenih, literarnih in drugih. V Pionirskem domu število obiskovalcev vztrajno raste in se je od leta 2007 do 2017 povečalo za 21 odstotkov.

Slovensko mladinsko gledališče (SMG)

Slovensko mladinsko gledališče s svojimi drznimi, provokativnimi in družbeno angažiranimi predstavami pritegne vsakogar, ki v gledališču išče raziskovalni in eksperimentalni pristop. Je eno najbolj uveljavljenih slovenskih gledališč, ki se ponaša z velikim številom odigranih predstav tako v tujini kot na gostovanjih po Sloveniji. Tudi zato jim je v letu 2008 Evropska komisija podelila častni naziv Evropski ambasador kulture, v letu 2016 pa so dosegli absolutni vseslovenski rekord na področju mednarodnih gostovanj, saj so po Evropi ter Severni in Južni Ameriki več kot uspešno odigrali kar 47 predstav. Slovensko mladinsko gledališče je hkrati sinonim za kakovostno produkcijo predstav za otroke in mladino in je izvršni producent priljubljenega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. 

Ansambel Slovenskega mladinskega gledališča je prejemnik številnih domačih in mednarodnih nagrad.

36
Igralska zasedba predstave Pavla nad prepadom izvrstno pleza z gostovanja v Zakopanih na Poljskem