Kultura v Ljubljani

Mesto z bogato kulturo

Ljubljana je mesto z živahnim kulturnim utripom, kjer podpiramo raznoliko umetniško ustvarjanje za vse generacije. Tako dodatno izboljšujemo kakovost življenja meščank in meščanov, obenem pa varujemo in ohranjamo bogato kulturno dediščino.

Kulturna usmeritev v Ljubljani temelji na treh zaporednih strategijah, ki so bile sprejete leta 2008, 2012 in 2016, za vse pa je značilna visoka stopnja uresničevanja strateških ciljev in ukrepov. Prav to je bil povod za spremembe krovnega zakona o kulturi, ki tudi drugim mestnim občinam nalaga obveznost sprejemanja lokalnih programov za kulturo.

Sofinanciramo programe in projekte 

Področju kulture namenjamo povprečno 27 milijonov evrov letno, kar je okvirno 11 odstotkov mestnega proračuna, in sicer:

 • 20 milijonov evrov mestnim javnim zavodom;
 • 3 milijone evrov nevladnim organizacijam za sofinanciranje programov in projektov;
 • 4 milijone evrov za vzdrževanje in prenovo kulturne dediščine, postavljanje in vzdrževanje spomenikov, urejanje vojnih grobišč, delovanje galerijske dejavnosti v MOL, ljubiteljske kulturne dejavnosti, programe za mlade ipd.

Vsako leto sofinanciramo tudi:

 • 49 javnih kulturnih programov nevladnih organizacij,
 • preko 100 kulturnih projektov,
 • projekte 137 ljubiteljskih kulturnih društev.

Od leta 2010 znotraj MOL deluje skupina za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi. Deset članov in članic skupine iz vrst nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev, ki so bili izbrani na podlagi javnega povabila, s svojimi predlogi in pripombami aktivno sooblikujejo kulturno politiko MOL na področju nevladnega kulturnega sektorja.

Posameznikom in organizacijam s statusom javnega interesa na področju kulture brezplačno oddajamo v najem kar 248 prostorskih enot.

Sofinanciranje umetniških programov

Mestna občina Ljubljana sofinancira javne kulturne programe in kulturne projekte na naslednjih umetnostnih področjih:

 • uprizoritvene umetnosti (gledališče in ples),
 • glasbene umetnosti,
 • vizualne umetnosti,
 • intermedijske umetnosti,
 • literarni festival.

Poleg produkcije in post produkcije javnih kulturnih programov na zgoraj navedenih področjih se iz proračuna MOL sofinancirajo tudi projekti (programske enote), ki sodijo v sklop mednarodnega sodelovanja in kulturno-umetnostne vzgoje. Prav tako se sofinancirajo podporni kulturni programi nevladnih kulturnih organizacij, ki delujejo pretežno kot informacijska podpora na enem izmed naslednjih področij: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti in intermedijske umetnosti.

Iz proračuna MOL se sofinancirajo posamični kulturni projekti še na naslednjih kulturnih področjih:

 • kulturno-umetnostna vzgoja, ki zajema pripravo in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od 3. do 19. leta) na vseh področjih kulture;
 • knjiga in mesto, ki zajema podporo kakovostnim projektom promoviranja knjige in branja s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu;
 • Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika v slehernem življenjskem obdobju, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega in raznovrstnega izvirnega leposlovja za otroke;
 • mladike - prvi projekti, ki zajemajo prve samostojne projekte avtorjev, ki so namenjeni širši javnosti.