Evropska sredstva za Ljubljano

 • Projekt ČISTO ZATE

  Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja.

 • Projekt ureditve Galerije Cukrarna

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Projekt ureditve kolesarske mreže v MOL

  Ureditev kolesarske mreže v MOL je podprt z mehanizmom CTN, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS). 

 • Projekt Energetsko napredni

  Projekt »Energetska obnova Ljubljane« je najobsežnejše javno-zasebno partnerstvo v Sloveniji z vidika energetskega pogodbeništva in obenem en najbolj uspešnih tovrstnih projektov v Evropi.

 • Projekt GeoPLASMA– CE

  Projekt GeoPLASMA– CE poteka v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije in obravnava potencial plitve geotermalne energije na območju MOL.

 • Projekt URBforDAN

  Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih

 • Projekt APPLAUSE

  Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem meščanov. 

 • BeePath Net / Mreža čebeljih poti

  Kot vodilni partner smo prejeli evropska sredstva in se pridružili mednarodni mreži BeePath Net.

 • Ureditev 7 avtobusnih postajališč

  Urejanje poteka v sklopu projekta ureditve avtobusnih postajališč, za katerega smo v okviru razpisa Ukrepi trajnostne mobilnosti pridobili evropska sredstva.

 • Agromelioracija Zadobrova

  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 • Projekt URBAN-E

  Evropski projekt s poudarkom na intermodalnosti v transportu z uvajanjem električnih vozil.

 • Energetske sanacije večstanovanjskih stavb

  JSS MOL je oz. bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral večstanovanjske stavbe.

 • Projekt CrossCare

  Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu.

 • Projekt ClairCity

  Prispevek meščank in meščanov za boljšo kakovost zraka.

 • Evropski projekti v okviru JP LPP

  Optimum (poizkus vplivanja na uporabnike, da z uporabo »personalizirane« aplikacije in spodbude v obliki sporočil, spremenijo svoje potovalne navade)

 • Evropski projekti v okviru JP LPT

  TIMON (projekt za dosego povečane prometne varnosti s ciljem trajnostnega razvoja, prilagodljivosti in učinkovitosti cestnih transportnih sistemov)

 • Evropski projekti v okviru JP VOKA SNAGA

  boDEREC-CE (prisotnost novodobnih onesnaževal v vodnem okolju)
  CAMARO-D (gospodarjenje s prostorom z vidika vplivov na vodni režim)
  AMIIGA (upravljanje kakovosti podzemne vode v mestnih območjih)
  PROLINE-CE (upravljanje s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in protipoplavnih ukrepov)

 • Projekt PERICLES

  Evropski projekt PERICLES, katerega namen je preprečevanje naleta z vozili v urbanih mestnih središčih, predvsem na krajih, kjer je velika gostota pešcev. 

 • Evropski projekti v okviru LGL

  Lutkovno gledališče Ljubljana sodeluje v štirih evropskih projektih: Mapping, N.A.P.P., Prezrti poklici zaodrja 2 in Udarne brigade.

 • Tehnološki park.jpg

  Evropski projekti v okviru TP LJ

  Tehnološki park Ljubljana od leta 2017 sodeluje pri številnih EU projektih.

 • Znak RRA LUR

  EU projekti v okviru RRA LUR

  RRA LUR izvaja številne EU projekte na področjih trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, ohranjanja in varovanja okolja ter kulturne dediščine, krožnega gospodarstva in spodbujanja kulturnih in kreativnih industrij.

 • csm 2nd logo Ljubljana page 0001 2f54768ab9

  Povezana mesta učenja

  Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse in vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča številne priložnosti.

 • umn1

  Projekt UnionMigrantNet in mesta skupaj za vključevanje

  Projekt UMN, ki naslavlja vključevanje državljanov tretjih držav, s poudarkom vključevanja na trg dela, se bo izvajal v obdobju od 01. 12. 2019 do 31. 5. 2022.

 • 1logo3

  Povezovalni vod Volavlje – Janče

  Cilj projekta je zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju.