Naj blok v Ljubljani

Akcija Naj blok v Ljubljani

Pobudo za akcijo nam je posredoval meščan, in ker je ideja zelo dobra, smo se odločili, da v letu 2016, ko je bila Ljubljana nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope, skupaj s četrtnimi skupnostmi naredimo nabor za Naj blok 2016. 

Z akcijo spodbujamo vse stanovalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, da po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja.

Prvič smo zmagovalca akcije Naj blok 2016 razglasili 22. marca, z začetkom Akcije za lepšo Ljubljano. Ta je postal blok na Topniški ulici 45.

Pogoji in kriteriji za izbor zmagovalnega bloka

Z akcijo želimo spodbujati vse stanovalce večstanovanjskih stavb, da po svojih najboljših možnostih vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja.

Pogoji izbora

V akcijo vključujemo četrtne skupnosti MOL, ki svoje predloge blokov izbirajo na podlagi naslednjih pogojev:

 • Večinski lastniki morajo biti etažni lastniki stanovanj.
 • Stanovanjskih enot mora biti vsaj 10.
 • Urejenost zunanje okolice bloka (pozimi očiščena okolica, poleti urejene zelenice bloka oz. njegova okolica…).
 • Notranja urejenost bloka.
 • Energetska učinkovitost bloka (veljavna energetska izkaznica, toplotna izolacija zunanjih sten, večina zamenjanih oken, toplotna izolacija podstrešja in strehe, prenovljen ogrevalni sistem…).
 • Če ima blok zelenico, ta ne sme biti preoblikovana v parkirišče (blok pri katerem so bila na zunanjih površinah (ali delu) požagana drevesa in na teh površinah urejena parkirišča, se namreč ne more uvrstiti v izbor).

Kriteriji ocenjevanja

 • Kakšen je zunanji videz bloka?
 • Ali je barva fasade skladna z okoljem skladnimi barvami oz. je njena obnova izvedena v originalni barvi?
 • Ali je blok energetsko učinkovit?
 • Ali so stavbno pohištvo in senčila v bloku enotna?
 • Ali je izgled bloka neokrnjen? V primeru zasteklitve balkonov, pa so le-te izvedene na enoten način.
 • Ali so na fasadah klimatske naprave?
 • Ali se na hodnikih in v skupnih prostorih uporablja varčne sijalke in senzorje za luči?
 • Ali je okolica bloka urejena?
 • Ali ima blok urejen dostop za osebe z oviranostmi?
 • Ali prebivalci skrbijo za ozelenitev svojih balkonov in podobno (rože, zelišča, dišavnice…)?
 • Ali so notranji skupni prostori bloka urejeni?
 • Ali ima blok urejeno skupinsko zbirno mesto za odpadke?
 • Ali ima blok urejeno kolesarnico?
 • Ali so intervencijske poti proste (omogočen dostop za gasilce, reševalce)?

Finalisti akcije Naj blok v Ljubljani 2017

 

FINALIST 1

Četrtna skupnost: DRAVLJE
Naslov: Brilejeva ulica 19 - 21

1. CS Dravlje Brilejeva

FINALIST 2

Četrtna skupnost: BEŽIGRAD
Naslov: Smoletova ulica 12, 12a in 12b

2. CS Bezigrad Smoletovapredlog 1

FINALIST 3

Četrtna skupnost: BEŽIGRAD
Naslov: Palmejeva ul. 6, 8, 10, 12; 16, 18, 20, 22; 26, 28, 30, 32

3. CS Bezigrad Palmejeva predlog 2

FINALIST 4

Četrtna skupnost: GOLOVEC
Naslov: Bilečanska ulica 2

4. CS Golovec Bilecanska

FINALIST 5

Četrtna skupnost: ŠIŠKA
Naslov: Malgajeva ul. 7, 5, 9 in Frankopanska ul. 8

5. CS Siska Malgajeva in Frankopanska

FINALIST 6

Četrtna skupnost: VIČ
Naslov: Tržaška c. 49

6. CS Vic Trzaska

FINALIST 7

Četrtna skupnost: JARŠE
Naslov: Pokopališka ul. 47, 49

7. CS Jarse Pokopaliska