četrtek, 23. 7. 2020

Javno naznanilo

Mestna občina Ljubljana obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 437 Bobenčkova - Tržaška in 273 Tržaška (Trg MDB - Dolgi most) - del.

Gradivo bo od 27.7.2020 do 4.9. 2020 javno razgrajeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Vic, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje­prostora/javne-razgrnitve/

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 26.8.2020, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1 b, Ljubljana.

Več v priponki