ponedeljek, 12. 10. 2009

Javna razgrnitev

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo (Športni park Trnovo).

Obveščamo občane, da bo od 12. 10. 2009 do 12. 11. 2009 v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1b, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18.00 ure) potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 2/2 Trnovo (Športni park Trnovo).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 21. 10. 2009 ob 17.00 uri v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1b, Ljubljana.