torek, 5. 5. 2009

Anketa o ugotavljanju interesa za nakup parkirnega prostora v podzemni garaži

Ena od značilnosti slovenske prestolnice in tudi Trnovega je zagotovo kronično pomanjkanje parkirnih prostorov v stanovanjskih soseskah. Svet Četrtne skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana problematiko parkiranja aktivno spremlja in nanj opozarja pristojne.

Spoštovane meščanke in meščani!

Ena od značilnosti slovenske prestolnice in tudi Trnovega je zagotovo kronično pomanjkanje parkirnih prostorov v stanovanjskih soseskah. Svet Četrtne skupnosti Trnovo Mestne občine Ljubljana problematiko parkiranja aktivno spremlja in nanj opozarja pristojne. Glede na to, da so možne rešitve v izgradnji podzemnih garaž sporočamo, da je Športno društvo Trnovo že pridobilo idejni projekt o prostorski prenovi, ki vključuje tudi izgradnjo večjega števila parkirnih prostorov v tri etažni podzemni garaži, ki jih bo pripravljeno prodati okoliškim stanovalcem.

Problematika mirujočega prometa (parkiranje za potrebe stanovalcev) na območju Ziherlove, Švabičeve, Vogelne in Trnovske ulice ter blokov ob Trnovskem pristanu je tako pereča, da se je Svet Četrtne skupnosti Trnovo odločil opraviti anketo, ki bo pokazala interes stanovalcev za predlagani nakup parkirnega prostora.

V ta namen je k temu obvestilu priložen anketni list. Prosimo vas, da izpolnjeni anketni list pošljete ali prinesete (vržete v nabiralnik) na sedež Četrtne skupnosti Trnovo MOL, Cesta dveh cesarjev 32, Ljubljana.

Anketni list nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov mol.trnovo@ljubljana.si ali po faksu številka 429 74 82 do petka 05. 06. 2009. Anketni list je objavljen tudi na spletni strani Četrtne skupnosti Trnovo http://www.ljubljana.si/. Vsi zbrani podatki bodo namenjeni izključno za potrebe ankete.