Svet četrtne skupnosti

Predsednik: Igor Koprivnikar (SLS)
Podpredsednika: Marjanca Marn (Lista Zorana Jankovića) in Marjan Bitenc (SDS)

Člani: Jan Bitenc (Nova Slovenija – Krščanski demokrati), Maruša Babnik (SDS), Edis Kadirić (Lista Zorana Jankovića), Tomaž Svete (SDS), Mojca Bončar Miklavec (Lista Zorana Jankovića), Marija Gašperšič (SDS), Stanko Miklavec (Lista Zorana Jankovića), Anton Goršič (SDS), Mira Kamšek (Lista Zorana Jankovića), Domen Zajec (Lista Zorana Jankovića).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Igor Koprivnikar, predsednik Sveta ČS Sostro, (01) 542 86 21, mol.sostro@ljubljana.si.
Odgovorna oseba za stike z mediji: Igor Koprivnikar, predsednik Sveta ČS Sostro, (01) 542 86 21, mol.sostro@ljubljana.si.