Predsednik sveta četrtne skupnosti

Igor Koprivnikar 1973

Igor Koprivnikar se je rodil 3.2. 1973 v kraju Zadvor, ki je po letu 1982 pripadal mestnemu delu takratne občine Ljubljana Moste-Polje. Od leta 2001 je po takratni lokalni ureditvi, kraj Zadvor postal naselje v Četrtne skupnosti Sostro in tako je g. Koprivnikar postal prebivalec Četrtne skupnosti Sostro. Po zaključenem srednješolskem programu Računalniški tehnik se je leta 1992 vpisal na študij slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaradi težke ekonomske situacije v družini je bil primoran pustiti študij in se zaposliti. Tako se je že leta 1993 zaposlil v Ljubljanskih mlekarnah kot sistemski inženir. Celotno poslovno kariero deluje na področju informatike in avtomatike, trenutno kot pomočnik direktorja v zasebnem podjetju Norvik d. o. o.

Celo življenje je aktivno vpet v družbeno dogajanje v četrtni skupnosti, tako na področju kulture (soustanovitelj in več kot 20 let član okteta Sotočje, član narodno zabavnega ansambla Vrhovi, član rock zasedbe Brez zamere) kot na področju infrastrukture (dolgoletni predsednik Vodovodne skupnosti Podmolnik, predsednik komunalne komisije v svojem prvem mandatu svetnika ČS Sostro, v drugem mandatu podpredsednik ČS Sostro). Nedavno selitev v 6 km oddaljeno vasico Brezje pri Lipoglavu vidi kot prednost, da še bolje spozna potrebe in utrip bolj odročnih manjših zaselkov, ki jih v ČS Sostro ni malo.

Četrtna skupnost Sostro je po površini daleč največja v Ljubljani, po številu prebivalstva pa druga najmanjša. Glede na razvoj, lokacijo in gostoto poselitve je razdeljena na dva dela: nižinskega, ki se s svojo lego in infrastrukturo spogleduje z mestom ter hribovitega, ki je zaradi svoje oddaljenosti in redkejše poselitve posebna lepota, hkrati pa velik infrastrukturni izziv (oskrba s pitno vodo, pokritost s telekomunikacijami).

V svetu smo se in se bomo še naprej zavzemali za čimbolj enakomeren razvoj tako znotraj same ČS, kot glede na ostale ČS znotraj MOL. Pri tem se bomo trudili čim bolje prepoznavati potrebe posameznih področij in skladno s tem optimalno določevati prioritete posamičnih projektov. V svoje delo bomo še naprej aktivno vključevali našo široko paleto društev in klubov. Člani le-teh so opravili ogromno prostovoljnega dela, za kar smo jim iskreno hvaležni. Pozivamo jih k še boljšemu sodelovanju in jim obljubljamo maksimalno podporo.

Kot predsednik si želi, da bi se ob koncu mandata, skupaj z ostalimi svetniki, lahko s ponosom ozrl na izvedene projekte v ČS Sostro. Veseli nas pred kratkim zaključen projekt novega dela Pokopališča Sostro, kakor tudi sanacija plazu in obnova ceste na Janče.

Tako predsednik, kot vsi ostali člani sveta, se bomo trudili za čim prejšnjo izvedbo že obljubljene kanalizacije v nižinskem delu ČS Sostro ter za ureditev oskrbe s pitno vodo v hribovitem delu in na območju celotne četrtne skupnosti Sostro. To bosta glavni prioriteti tega mandata. Seveda se bomo trudili za realizacijo tudi ostalih projektov. Predvsem bomo aktivno delovali pri ureditvi pločnikov ter pridobivanju novih metrov asfalta na cestah naše četrtne skupnosti.