sreda, 14. 12. 2011

Polnjenje kartice Urbana v Sostrem

Obvestilo glede polnjenja kartice Urbana v Sostrem

Spoštovane krajanke in krajani ČS Sostro!

Obvesščamo vas, da lahko kartico Urbana za prevoz z avtobusom LPP napolnite na Petrolovem bencinskem servisu, na Cesti II. grupe odredov, nasproti sedeža ČS Sostro.