Četrtna skupnost Šmarna gora

Dobrodošli v ČS Šmarna gora

Četrtna skupnost Šmarna gora deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sestavlja 13 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Šmarna gora ima predsednika in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Šmarna gora zajema šest naselij: Tacen, Šmartno, Rašica ter Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne. Obdana s Šmarno goro, Rašico in Savo, v stiku z naravo in streljaj stran od mestnega vrveža predstavlja Četrtna skupnost Šmarna gora skrajni severni košček Mestne občine Ljubljana, ki ga obdajajo gozdovi, travniki in polja.