Svet četrtne skupnosti

Predsednica: Katarina Juvanc Šinkovec (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsedniki: mag. Andreja Troppan (Lista Zorana Jankovića), Andreja Vrtačnik Kremžar (Lista Zorana Jankovića) in Dušan Breskvar (SDS)

Člani: Anton Grošelj (SDS), Alojz Mlakar (Lista Marjana Šarca), Aleksander Rozman (SD), Vladimir Glažar (Nova Slovenija - Krščanski demokrati), Aliana Moscatello (SDS), Robert Okorn (Lista Zorana Jankovića), Jolanda Gregorc Leskovic (SDS), Žiga Skvarča (Lista Zorana Jankovića), Maja Rus (Lista Zorana Jankovića), Ljubo Baša (Lista Zorana Jankovića), Pavel Klavs (Lista Zorana Jankovića).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik, (01) 428 03 45, mol.rudnik@ljubljana.si.
Odgovorna oseba za stike z mediji: Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica Sveta ČS Rudnik, (01) 428 03 45, mol.rudnik@ljubljana.si.