Svet četrtne skupnosti

Predsednik: Aleš Jenko (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsednika: Rebeka Tomšič (Lista Zorana Jankovića) in Matej Weissenbach (samostojni svetnik)

Člani: Uroš Logar (SDS), Živa Vidmar (SD), Tomaž Čučnik (Nova Slovenija – Krščanski demokrati), Jožica Vrhunc (SDS), Vesna Škerl (Lista Zorana Jankovića), Anton Franc Gunde (SDS), Klemen Sodržnik (Lista Zorana Jankovića), Anita Jelen (SDS), Žiga Sodržnik (Lista Zorana Jankovića), Tina Roš (Lista Zorana Jankovića), Primož Ptičak (Lista Zorana Jankovića), Tanja Šumi (Lista Zorana Jankovića).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Tina Roš, članica Sveta ČS Rožnik, (01) 256 23 12, mol.roznik@ljubljana.si.
Odgovorna oseba za stike z mediji: Aleš Jenko, predsednik Sveta ČS Rožnik, (01) 256 23 12, mol.roznik@ljubljana.si in namestnik: Matej Weissenbach, podpredsednik Sveta ČS Rožnik, (01) 256 23 12, mol.roznik@ljubljana.si.