Predsednik sveta četrtne skupnosti

Aleš Jenko (1973)

Aleš Jenko izhaja iz družine Jamnik, ki se že štiri generacije ukvarja z gostinstvom in se je naselila na Vrhovcih leta 1905. Vse življenje živi na Vrhovcih, kjer vodi gostilno Origano (prej gostilna Jamnik). Je poročen in ponosen oče dveh sinov. Po izobrazbi je diplomant višje šole za gostinstvo in turizem na Bledu, nato je diplomiral še na Turistici v Portorožu, smer diplomirani organizator v turizmu. Zaposlen je kot vodja strokovne službe v Planinskem društvu Ljubljana-Matica, kjer vodi gospodarski del društva zadnjih 15 let, vzporedno pa je predsednik gospodarske podkomisije za visokogorske Koče pri Planinski zvezi Slovenije. Tako je planinstvo sestavni del njegovega življenja. Aktivno se ukvarja z triatlonom, zaključil je kar pet ironmanov.

Sedanji mandat je njegov prvi mandat članstva v četrtni skupnosti, hkrati pa tudi prvi mandat v vlogi predsednika Sveta ČS Rožnik. V tem obdobju si želi okoli sebe ustvariti delavno skupino, ki bi za prebivalce četrtne skupnosti naredila veliko dobrega. Takoj se bo potrebno lotiti projektov, ki bodo pomagali reševati problematiko poplavnega območja, problematiko infrastrukture (cestni križ Vrhovci-Tržaška), v načrtu je nov vrtec v Tehnološkem parku, sodelovanje s šolami, gasilskimi in športnimi društvi itd. Hkrati pa želi, da postane četrtna skupnost vezni člen med Mestno občino Ljubljana in lokalnim prebivalstvom. Dela jim vsekakor ne bo zmanjkalo in verjame, da bodo uspešni.