Predsednik sveta četrtne skupnosti

Amir Crnojević (1987)

Amir Crnojević se je rodil v Ljubljani. Diplomiral je iz socialnega menedžmenta. Opravljen ima strokovni izpit iz socialnega varstva in v tej panogi je tudi zaposlen. Ima dolgoletne izkušnje s prostovoljstvom ter vodenjem projektov doma in v tujini. Več let je deloval v Unicefu, zlasti na področju izobraževanja za razvoj. Za svoje dosedanje prostovoljsko delo je leta 2015 prejel priznanje za najboljšega prostovoljca leta 2014, ki ga pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije podeljuje Mladinski svet Slovenije.

Zaposlen je v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, največjem javnem socialnovarstvenem zavodu za socialno oskrbo v Sloveniji. Je strokovni vodja programa organiziranega prostovoljstva in programa medgeneracijskega sodelovanja. Vodi tudi medgeneracijski projekt. Leta 2019 je prejel naziv za najboljšega mentorja prostovoljcev za leto 2018 v Republiki Sloveniji. Svojo poklicno pot posveča delu s starejšimi. Pri delu in raziskovanju se ukvarja s skupnostnim socialnim delom, socialnim delom s starejšimi in osebami z demenco ter z dolgotrajno oskrbo. Preučuje in razvija organizirane oblike pomoči za starejše s poudarkom na vključevanju organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. Uveljavlja se tudi kot višješolski predavatelj. Seznam njegovih objavljenih del je na voljo v sistemu Cobiss.

Že vrsto let je družbeno aktiven. Leta 2014 se je pridružil ekipi Zorana Jankovića in je kandidiral na takratnih lokalnih volitvah. Novembra 2014 mu je bil zaupan prvi mandat vodenja Četrtne skupnosti Posavje. Leta 2018 je kandidiral drugič in bil decembra 2018 z večino glasov znova izvoljen za predsednika četrtne skupnosti. Delo preteklega mandata ocenjuje kot dobro. Za velik uspeh si šteje vzpostavitev sodelovanja s krajankami in krajani ter spodbujanje skupnosti k družbeni aktivnosti. Skupaj s sokrajani so podprli in izvedli številne dejavnosti, programe in projekte za izboljšanje kakovosti bivanja. Na področju infrastrukture in mirujočega prometa so izpeljali več ukrepov. Uspelo jim je zaščititi kulturno dediščino in vplivati na spremembe OPN MOL v delu, ki se navezuje na sosesko Ruski car. Leta 2016 je ČS Posavje ponosno in uspešno nastopala kot ambasadorka Zelene prestolnice Evrope 2016.

V tem mandatu si bo Amir s svojo ekipo prizadeval za plodno sodelovanje z občankami in občani, z Mestno upravo Mestne občine Ljubljana, s šolo, vrtci, Policijsko postajo Bežigrad ter številnimi drugimi organizacijami, ki s svojim delovanjem pestrijo in bogatijo dogajanje v tej četrtni skupnosti. Zavzemal se bo za enakovredno obravnavanje vseh predelov ČS Posavje, saj so njen del tudi Stožice, Ježica, Mala vas, Savlje in Kleče, ki tej mestni četrti vdihujejo edinstvenost. Poleg učinkovitega reševanja sprotne problematike si bo prizadeval tudi za pospešitev postopkov reševanja večjih infrastrukturnih izzivov: za reševanje vprašanja mirujočega prometa, sanacijo Bratovševe ploščadi, obnovo knjižnice na Glinškovi ploščadi …

Amir je član Odbora za zdravje in socialno varstvo pri Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. Kot predstavnik Mestne občine Ljubljana je dejaven tudi v Svetu Osnovne šole Livada in Osnovne šole Danile Kumar.

Rad ima naravo in vse, kar je povezano z njo. Kljub številnim obveznostim del prostega časa še vedno namenja humanitarnemu in prostovoljskemu delu, ki ga izpolnjuje in osrečuje.

Predvolilni video predsednika ČS Posavje