torek, 12. 5. 2015

Začasna prometna ureditev na javni prometni površini - Leskoškova cesta

Začasna prometna ureditev na javni prometni površini - Leskoškova cesta od 12.5.2015. do najkasneje 30.6.2015

Izdano je DOVOLJENJE za začasno prometno ureditev na javni prometni površini v Ljubljani investitorju del HELLA SATURNIS SLOVENIJA, d.o.o., LETALIŠKA CESTA 17, 1000 LJUBLJANA na podlagi vloge njegovega pooblaščenega izvajalca del EES SISTEMI, d.o.o, ki se d o v o l i začasna prometna ureditev na javni prometni površini LESKOŠKOVA CESTA, in to za čas od dne 12. 5. 2015 do najkasneje dne 30. 6. 2015, zaradi ureditve začasnega gradbiščnega uvoza na in izvoza iz gradbišča na Leskoškovo ulico v času rekonstrukcije in dozidave obstoječega objekta »ST1«.