ponedeljek, 11. 5. 2020

V Četrtni skupnosti Jarše smo uspešno izvedli akcijo prostovoljnega šivanja pralnih zaščitnih mask

Na pobudo podžupana MOL, g. Dejana Crneka, se je Četrtna skupnost Jarše v mesecu aprilu odločila in preko društev povabila ročno spretne prostovoljce in tiste, ki imajo doma šivalne stroje, k šivanju zaščitnih pralnih mask. Na Mestni občini Ljubljana so brezplačno zagotovili material za šivanje mask (blago, elastiko in sukanec) in pripravili navodila za izdelavo mask.

K akciji šivanja mask je z veseljem pristopilo 11 prostovoljk in trije predsedniki društev, ki so poskrbeli za vso potrebno organizacijo. Skupaj so zašili približno 750 mask, in sicer naslednji:

  1. Društvo upokojencev Nove Jarše s sedmimi prostovoljkami (gospe: Lucija Sotlar, Marija Novak, Tilka Cimerman, Marica Hrovatin, Ruša Kotnik, Sonja Markič in Anica Staniša), kjer je za dobro organizacijo poskrbel predsednik društva g. Drago Sotlar. Prostovoljke so zašile več kot 400 mask, ki so jih njihove poverjenice razdelile svojim upokojencem društva na območju Novih Jarš.

  2. Društvo upokojencev Ljubljana Šmartno z dvema prostovoljkama (gospe: Tatjana Sklepič in Erna Kokošar), kjer je za vso organizacijo poskrbela predsednica društva ga. Zlata Zajec. Okrog 100 mask so razdelili svojim upokojencem na območju Šmartna.

  3. Medgeneracijsko druženje in ustvarjanje občanov Zelena jama je prostovoljka ga. Breda Pavlovič zašila nekaj manj kot 100 mask, ki jih je njihova organizatorka akcije ga. Petra Švajger razdelila starejšim občanom v Zeleni jami.

  4. Prostovoljka ga. mag. Lucija Erčulj je zašila okrog 200 mask, ki so bile razdeljene stanovalcem v bloku Ulica Hermana Potočnika 17, kjer stanuje in ostalim bližnjim občanom.

Akcijo sta pohvalno koordinirali ga. Simona Križanec iz Kabineta župana MU MOL in ga. Jelka Kropivšek iz Službe za lokalno samoupravo MU MOL.
Hvala vsem in vsakemu posebej za humano in požrtvovalno delo v času epidemije koronavirusa.

 

mag. Bojan Hajdinjak
Predsednik Sveta ČS Jarše MOL