sreda, 21. 1. 2015

Obvestilo o delovanju Zdravstvenega doma Ljubljana PE Jarše

Svet Četrtne skupnosti Jarše, Mestne občine Ljubljana, se je seznanil s pojasnili v zvezi z delovanjem ZDL PE Jarše, ki sta jih podala direktor ZDL g. Rudi Dolšak, mag. posl. ved in predstojnica ZDL Enote Moste-Polje ga. Katerina Bubnič Sotošek, dr. med. spec.

V oktobru lanskega leta so se med občani ČS Jarše pojavile informacije in je nastala velika panika
glede zaprtja Zdravstvenega doma Ljubljana poslovne enote Jarše (v nadaljevanju ZDL PE Jarše).
Na te informacije se je takoj odzvala Četrtna skupnost Jarše (v nadaljevanju ČS Jarše) in od
pristojnih ustanov zahtevala pojasnilo oziroma odgovor. ČS Jarše je po elektronski pošti zaprosila za
odgovor direktorja ZDL, predstojnico ZDL Enote Moste-Polje in vodjo Oddelka za zdravje in
socialno varstvo, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana. V skupnem odgovoru, ki ga je ČS Jarše
prejela dne, 28. 10. 2014, je direktor ZDL, g. Rudi Dolšak, mag. posl. ved,  pojasnil, da ne
razmišljajo o zaprtju ZDL PE Jarše ali ukinitvi nekaterih ambulant, kakor po informacijah občanov
navaja ČS Jarše. S tem odgovorom je bil seznanjen in se je z njim strinjal tudi Župan Mestne občine
Ljubljana, g. Zoran Janković. V odgovoru direktorja ZDL je bilo izpostavljeno pomanjkanje splošnih
družinskih zdravnikov, zato je pojasnil, da v času letnih dopustov prihaja do zapiranj določenih
ambulant. Prav tako je ČS Jarše dne, 8. 12. 2014, prejela odgovor na vprašanje, ki je bil posredovan
občanu preko elektronskih pobud občanov MOL. V odgovoru, ki ga je podala predstojnica ZDL
Enote Moste-Polje, ga. Katerina Bubnič Sotošek, dr. med. spec., je bilo pojasnjeno, da ZDL PE Jarše
dela in bo tudi v bodoče delal po ustaljenem urniku (3 splošni/družinski zdravniki in 2
zobozdravnika ostajajo na delovnem mestu). 

V začetku januarja 2015 pa je ČS Jarše od občanov (pretežno starejših) začela prejemati številne
telefonske klice in osebne obiske glede pritožb, ker so dobili po pošti obvestilo iz ZDL, da z dnem
12. 1. 2015 splošna družinska zdravnica ga. Suzana Makoter Pirc, dr. med. spec. odhaja  na drugo
lokacijo iz PE Jarše v PE Fužine.

Predsednik Sveta ČS Jarše je takoj sklical sejo Sveta ČS Jarše, ki je bila dne 14. 1. 2015. Na seji je
bila pod 1. točko dnevnega reda »Pojasnilo glede delovanja Zdravstvenega doma Ljubljana PE
Jarše« obravnavana problematika glede delovanja ZDL PE Jarše. Sprejet je bil naslednji

S K L E P št. 3/3:
Svet Četrtne skupnosti Jarše, Mestne občine Ljubljana, se je seznanil s pojasnili v zvezi z delovanjem ZDL PE Jarše, ki sta jih podala direktor ZDL g. Rudi Dolšak, mag. posl. ved in predstojnica ZDL Enote Moste-Polje ga. Katerina Bubnič Sotošek, dr. med. spec.

Svet Četrtne skupnosti Jarše, Mestne občine Ljubljana, je od obeh pristojnih oseb ZDL prejel
naslednja zagotovila:
- ZDL ne bo zaprl PE Jarše, na lokaciji še naprej ostaneta 2 zobozdravnika in 2 splošna družinska zdravnika za polovični delovni čas;
- ZDL bo prioritetno v čim krajšem možnem času poiskal novega splošnega družinskega zdravnika s specializacijo in s tem nadomestil zdravnico go. Suzana Makoter Pirc, dr. med. spec, ki je na svojo željo odšla v PE Fužine;
- zaposlitev novega splošnega družinskega zdravnika ni finančni problem ZDL, ampak kadrovski, ker primanjkuje zdravnikov splošne medicine s specializacijo;
- ker so pacienti zdravnice, ki je odšla v PE Fužine, prejeli samo obvestilo o odhodu zdravnice brez obvestila s seznamom izbora prostih zdravnikov ZDL Enote Moste-Polje, zato bo ZDL Enota Moste-Polje pacientom naknadno poslal še seznam izbora prostih splošnih družinskih zdravnikov;
- v prihodnje bo ZDL enota Moste-Polje pravočasno obveščal o vseh spremembah v PE Jarše tudi Četrtno skupnost Jarše;
- v ZDL PE Jarše lahko splošni družinski zdravnik g. Goran Mitrović, dr. med. spec.  sprejme še 500 pacientov, g. Bojan Fatur, dr. med. pa ima vse zasedeno, pacienti bodo z obvestilom o izboru prostih zdravnikov usmerjeni na proste zdravnike, čez približno tri mesece pa bo določeno število pacientov lahko sprejel tudi v ZD Bežigrad, ko bo zaključena tamkajšnja adaptacija ZD.

Svet Četrtne skupnosti Jarše, Mestne občine Ljubljana, bo obvestilo glede delovanja ZDL PE Jarše in pojasnila, ki sta jih podala predstavnika ZDL, objavil na svoji spletni strani, na oglasni vitrini ČS Jarše, v glasilu Zeleni glas in v glasilu Moj magazin bo prispevek objavila novinarka, ki je bila prisotna na seji.    

                                                                                                                                                                                                                                 

mag. Bojan Hajdinjak   

predsednik Sveta ČS Jarše MOL