torek, 21. 7. 2020

Javno naznanilo

MOL obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 ZELENA JAMA .

Gradivo bo od 27.7.2020 do 4.9. 2020 javno razgrajeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcma/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje­prostora/javne-razgrnitve/

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 19. 8. 2020, ob 17. uri, v dvorani v prostorih Mestne občine Ljubljana, Proletarska 1, 1000 Ljubljana.

Več v priponki