Svet ČS Golovec

Predsednik: Aleš Dakić (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsednika: Aleš Kužnik (SDS) in Franjo Filipović (Lista Zorana Jankovića)

Člani: Andrej Trček (Lista Marjana Šarca), Gašper Boštjančič (SD), Brigita Kastelic (SDS), Mila Andrić (Lista Zorana Jankovića), Gregor Slabe (SDS), Romana Jančar (SDS), Nuša Lampe (Lista Zorana Jankovića), Andraž Krapež (Lista Zorana Jankovića), Ena Blažević (Lista Zorana Jankovića), Ludvik Jevšjak (Lista Zorana Jankovića), Nina Mislej (Lista Zorana Jankovića), Rok Istenič (Lista Zorana Jankovića).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:  Aleš Dakić, predsednik Sveta ČS Golovec, (01) 548 08 82, mol.golovec@ljubljana.si
Odgovorna oseba za stike z mediji: Aleš Dakić, predsednik Sveta ČS Golovec, (01) 548 08 82, mol.golovec@ljubljana.si