Predsednik sveta četrtne skupnosti

Aleš Dakić (1980)

Aleš Dakić že od rojstva živi v Štepanjskem naselju in je zato še posebej navezan na svoj kraj bivanja. Diplomiral je iz politologije na Fakulteti za družbene vede in pozneje magistriral iz okoljevarstvene ekonomije na Univerzi v Edinburgu. Najprej je bil zaposlen na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je nato v Mednarodnem centru za promocijo podjetij sodeloval predvsem z indijskimi funkcionarji, zaposlenimi v javnih podjetjih in na ministrstvih, in skupaj z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani vodil mednarodni program MBA. Med študijem v tujini je opravljal delo analitika v svetovalnem podjetju za energijo in ekonomijo. Trenutno je zaposlen v hotelu na območju Četrtne skupnosti Golovec. V prostem času rad bere, se izobražuje, druži s prijatelji, hodi v naravo in se športno udejstvuje.

Predsednik ČS Golovec je že tretji mandat in v tej vlogi se zavzema predvsem za večje vključevanje občanov v družbene dejavnosti in sodelovanje med njimi. V novem mandatu so na tem območju zastavljeni naslednji cilji: obnova Litijske in Hruševske ceste z izgradnjo pripadajoče infrastrukture, izgradnja povezave med Hruševsko in Dobrunjsko cesto, izgradnja centra četrtne skupnosti pri ragbi igrišču in preureditev zelenic v obljudene skupnostne parke, ki bodo z izobraževalno vsebino, estetsko podobo in sproščujočo atmosfero privabili občane v nov javni prostor.

V prejšnjem mandatu so v četrtni skupnosti ob velikem posluhu Mladih zmajev in OŠ Božidarja Jakca uspeli enkrat tedensko organizirati aktivnosti četrtnega mladinskega centra, vendar se zavedajo, da mladi potrebujejo svoj prostor, kjer bodo lahko napredovali in se učili sodelovanja. Že leta odlično sodelujejo tudi z Društvom upokojencev Štepanjsko naselje, športnimi društvi, gasilci iz Štepanjskega naselja in Bizovika, lokalnimi društvi, osnovnimi šolami in vrtci.

Rad uporablja množino, saj gre za skupne cilje vseh tistih, ki želijo izboljšati življenje v svoji okolici. Predvsem pa oblikujejo odločitve in usmerjajo razvoj svoje četrtne skupnosti občani z idejami in pobudami, angažiranostjo in zavzetostjo. Zato so vsi prebivalci četrtne skupnosti dobrodošli, da se jim pridružijo.

Predvolilni video predsednika ČS  Golovec