Četrtna skupnost Dravlje

Dobrodošli v ČS Dravlje

Četrtna skupnost Dravlje deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Dravlje  sestavlja 15 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Dravlje ima predsednika in dva podpredsednika.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL. 

Četrtna skupnost Dravlje zajema del ljubljanskih severozahodnih četrti. Od centra mesta je oddaljena 4 km proti Gorenjski. ČS Dravlje meji na jugu na ČS Rožnik z industrijsko cono (AC baza Brdo – Grič), na jugovzhodu na ČS Šiško z zahodno obvoznico, na vzhodu s ČS Posavje z industrijsko cono Stegne, na severu s ČS Šentvid z Ulico Jožeta Jame, Pečnikovo ulico, Regentovo cesto, Cesto Andreja Bitenca (Krivec, Dolnice, Toško Čelo), ter na zahodu na občino Dobrova - Polhov Gradec.