četrtek, 28. 5. 2009

Program reševanja mirujočega prometa v strnjenih naseljih (soseskah)

Spoštovani stanovalci! Na pobudo Župana Mestne občine Ljubljana gospoda Zorana Jankovića smo v Mestni občini Ljubljana začeli s Programom reševanja mirujočega prometa v strnjenih naseljih (soseskah).

V ta program so vključene tudi četrtne skupnosti. Cilj tega programa je, da se za stanovalce v soseskah, kjer je problem mirujočega prometa zelo pereč, na sprejemljiv način zagotovi parkiranje. Rešitve so v izgradnji podzemnih garaž.

Poblematika mirujočega prometa (parkiranje za potrebe stanovalcev) na območju Reboljeve, Maroltove, Trebinjske in Puhove ulice ter stolpnic ob Vojkovi cesti, oziroma soseske BS/3 je zelo pereča. Zato smo na območju soseske BS lansko leto že izvedli anketo med stanovalci glede interesa za nakup garažnim mest v okviru Kampusa ob Vojkovi cesti. Ob lanskoletni izvedbi ankete smo prejeli veliko odgovorov stanovalcev severnega dela soseske BS/3, da jih nakup zanima, vendar se jim zdi predlagana lokacija preveč oddaljena.

Pri iskanju možnih lokacij za izgradnjo podzemnih garaž, smo kot možno lokacijo za izgradnjo podzemne garaže za potrebe stanovalcev, predvideli lokacijo pod parkom med Palmejevo in Reboljevo ulico.

Problematika mirujočega prometa (parkiranje za potrebe stanovalcev) na območju dela Savskega naselja ter na območju Črtomirove ulice in Ulice Metoda Mikuža ulice je zelo pereča.

Pri iskanju možnih lokacij za izgradnjo podzemnih garaž pod zelenimi površinami, smo kot možno lokacijo za izgradnjo podzemne garaže za potrebe stanovalcev, predvideli lokacijo pod zelenico pri križišču med Topniško ulico in Linhartovo cesto in Matjaževo ulico.

Ugotavljanje interesa med okoliškimi stanovalci za nakup garažnega mesta je pomembna faza pri ugotavljanju izvedljivosti projekta.

Bodočim kupcem garaž bi MOL pomagal pri pridobitvi ugodnih kreditnih pogojev. Tako naj bi bil mesečni obrok v višini ene ali dveh mandatnih kazni za nepravilno parkiranje in kredit do deset (10) let z 20 odstotnim pologom.

Zaradi ugotavljanja interesa med stanovalci severnega dela soseske BS/3 za nakup garažnega mesta, se je Svet ČS Bežigrad MOL odločil še enkrat opraviti anketo za to območje, ki bo pokazala interes stanovalcev za predlagani način nakupa garažnega mesta.

V ta namen je k temu obvestilu priložena anketa. Prosimo vas, da izpolnjeno anketo pošljete ali prinesete (vržete v nabiralnik) na sedež Četrtne skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova 1, Ljubljana. Na ta naslov nam lahko pošljete tudi vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo tega projekta. Anketni list nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov mol.bezigrad@ljubljana.si ali po faxu številka 236 25 38. Anketni list je objavljen tudi na spletni strani Četrtne skupnosti Bežigrad http://www.ljubljana.si/, kjer vas seznanjamo z vsemi aktivnostmi v naši četrtni skupnosti.

Vsi zbrani podatki bodo namenjeni izključno za potrebe ankete.