ponedeljek, 16. 11. 2020

Poziv občanom za podajo predlogov za mala dela Četrtne skupnosti Bežigrad

Svet Četrtne skupnosti Bežigrad v okviru priprav proračuna MOL za leti 2022 in 2023 poziva občane četrtne skupnosti k podaji predlogov za manjše ureditve, ki bi jih v naslednjih letih lahko realizirali v okviru malih komunalnih del.

Gre za manjšo ureditev, ali več manjših ureditev, v skupni vrednosti do 10.000 EUR za posamezno leto.

Ureditve so lahko le na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana (npr. obnove igral na otroških igriščih, vzdrževanje skupnih zelenih površin, ki niso v rednem vzdrževanju, postavitev orodij za vadbo,…).

Prosimo, da vaše predloge za mala dela Četrtne skupnosti Bežigrad MOL za leti 2022 in 2023 posredujete na el. naslov: mol.bezigrad@ljubljana.si do vključno 22. novembra 2020 s pripisom
„Predlogi za mala dela“.