sreda, 14. 11. 2018

Ljubljana je čudovita tudi iz zraka

Miha Kuzmič je vodja službe Kataster v Energetiki Ljubljana in pri svojem delu v zadnjem času uporablja tudi 6-kilogramski brezpilotni zrakoplov.

Miha je večni optimist. Rad ima skrite kotičke Ljubljane, rad ima iskrene ljudi, verjame, da se je vredno boriti za pravično, saj se te na koncu poti ljudje spominjajo po tvoji besedi, ker je to edino, kar imaš - Ali jo držiš ali ne. In Miha se trudi, da je »mož beseda«.

---

Z Energetiko Ljubljana sem povezan vse življenje.  Prvi spomini gredo nazaj, ko je bil na Verovškovi ulici dimnik še majhen, saj je meril »le« 50 metrov in zato sneg pozimi ni bil tako bel. Kasneje, ko je zrasel na 150 metrov, pa so nam očke ob kepanju z belim snegom kar žarele. In tako mnogo let kasneje od tistega kepanja in mnogo let nazaj od današnjih dni, sem v Energetiki Ljubljana začel svojo pot v službi katastra. Zadnjih dvajset let tako na plinovod, vročevod in parovod gledam predvsem skozi oči geodeta. Mi smo namreč tisti, ki zakoličujemo, merimo, rišemo, smo tisti, ki prvi pridemo na gradbišče - dolgo preden bager zasadi prvo roko, in zadnji z njega odidemo - ko  ne  diši več po svežem asfaltu. Vmes pa seveda izvedemo še mnogo drugih opravil, tako za sodelavce v podjetju, kot za someščane v Ljubljani.

Velikokrat smo med delom na terenu gledali v zrak, medtem ko so helikopterji leteli preko nas, in se pogovarjali o tem, kako se od tam gor vidi ta graben, ta nova cesta, ta cevovod …. In tako smo s časom, ki ga je zaznamoval tudi razvoj tehnologij brezpilotnih zrakoplovov ali po domače rečeno dronov, šli nasproti izzivu: »Tudi mi želimo videti iz zraka.« Najprej smo želeli sodelavcem s pomočjo aerofotografij  pokazati, v kakšnem stanju so naši objekti na obeh lokacijah, tako v Šiški kot v Mostah, ki jih potrebujemo za 24-urno oskrbo z energijo. S pomočjo moderne tehnologije, to je t.i.  termovizije, smo želeli na težko dostopnih mestih iz zraka preveriti, ali naše vročevodno omrežje za potrebe daljinskega ogrevanja pozimi optimalno deluje, ali in kje so morebiti potrebne obnove.  

Tako smo se podali na pot tretje dimenzije - v zrak. Pot ni bila lahka, še posebej, ker smo morali doseči najvišji nivo znanja in operativne sposobnosti delovanja za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov v urbanih središčih. Zakonodaja – Uredba o izvajanju letalskih operacij z brezpilotnimi zrakoplovi - je zelo zahtevna, kar je tudi prav, saj ima lahko nepričakovan padec brezpilotnega zrakoplova na osebo velik razpon možnih poškodb, od trenutka strahu, zlomljenega uda in celo do žalostnega preranega konca.

V Energetiki Ljubljana tako danes upravljamo 6-kilogramski brezpilotni zrakoplov, ki mu ljubkovalno pravimo Čmrlj. Naš Čmrlj opravlja različne naloge, tako za potrebe Energetike Ljubljana kot za druge naročnike. Med najpogostejšimi nalogami so: snemanje območij, kjer se pripravljajo gradbene investicije, in sicer kot podlaga projektantom, izračunavanje prostornine, s termovizijsko kamero pregleduje vročevodno omrežje, pregleduje delovanje naše sončne elektrarne, izdeluje aerofotografije, pregleduje energetsko učinkovitost ovojev stavb …

Mesto Ljubljana ima v svoji družini tako tudi člana, ki vse letalske operacije v zraku opravlja na najvišjem možnem tehničnem in strokovnem nivoju, z dodeljeno D kategorijo, to je dovoljeno uporabo v urbanih območjih. Ta lahko nudi tudi podporo pri razvoju mesta na različnih področjih, kot so civilna zaščita, protipožarna varnost, dokumentiranje in nadzor nad črnimi odlagališči, dokumentiranje arheoloških izkopavanj pri obnovi cest, dokumentiranje objektov, ki so za Mestno občino Ljubljana posebnega pomena, to je kulturno, zgodovinsko in strateško .... Možnosti je veliko.

Ljubljana je prečudovita iz zraka. Ne samo iz letala, ampak tudi iz brezpilotnega zrakoplova. Ujeti skrite in zelene kotičke Ljubljane,  obnove ulic, našo včasih zaspano, včasih divjo Ljubljanico, zajeti delo, ki ga opravlja naša služba katastra, zajeti  delo, ki ga opravlja naše podjetje iz zraka in to predstaviti, pa je neverjetno dober občutek.

Foto Zoo iz zraka
Pogled na Živalski vrt v Ljubljani Foto: Miha Kuzmič, Energetika Ljubljana

---

Ostale zgodbe sodelavk in sodelavcev preberite v MESTnicah.