Odbor za zdravje in socialno varstvo

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • spremlja stanje na področju zdravstvenega varstva ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj le tega,
  • spremlja stanje na področju socialnega varstva ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj le tega,
  • spremlja stanje in položaj invalidov ter ljudi s posebnimi potrebami v MOL in obravnava ter daje predloge za razrešitev njihovega položaja,
  • spremlja stanje socialno ogroženih skupin prebivalstva MOL in daje predloge za urejanje njihovega položaja,
  • spremlja stanje na področju družinske politike,
  • spremlja stanje in položaj starih in daje predloge za urejanje njihovega položaja,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.