Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • Spremlja stanje na področju javnega reda, požarne varnosti, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter civilne obrambe v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.