Odbor za šport

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • spremlja stanje na področju športa v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
  • spremlja stanje na področju rekreacije v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.