Odbor za ravnanje z nepremičninami

Odbor za ravnanje z nepremičninami je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019. 

Naloge

  • spremlja stanje na področju ravnanja z nepremičninami,
  • obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z ravnanjem z vsem nepremičnim premoženjem MOL,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.