Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • Spremlja stanje na področju predšolske vzgoje in šolstva v MOL ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
  • spremlja stanje na področju mladinske problematike v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
  • spremlja stanje na področju preprečevanja zasvojenosti z drogami v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj tega področja,
  • spremlja stanje na področju izobraževanja odraslih,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.