Odbor za lokalno samoupravo

Naloge

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

  • Obravnava akte v zvezi z volitvami v organe MOL ter v organe četrtnih skupnosti MOL,
  • obravnava splošne in posamične akte v zvezi z delovanjem MOL ter četrtnih skupnosti,
  • spremlja in daje predloge v zvezi z delovanjem četrtnih skupnosti,
  • obravnava in daje predloge v zvezi s povezovanjem MOL v širše lokalne samoupravne skupnosti,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.