Seje Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo