Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo

Odbor je bil imenovan na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • Spremlja stanje na področju gospodarstva v MOL in obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
  • spremlja stanje, obravnava in daje predloge za razvoj turizma v MOL, za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe ter promocije MOL,
  • spremlja stanje na področjih trgovine, gostinstva in drobnega gospodarstva v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj na teh področjih,
  • spremlja stanje na področjih kmetijstva, gozdarstva in preskrbe v MOL ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
  • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.