Komisija za priznanja

Komisija je bila imenovana na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloga

  • Objavlja razpise in daje predloge za podelitev nagrad in drugih priznanj MOL iz pristojnosti sveta,
  • opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.