Komisija za poimenovanje naselij in ulic

Komisija je bila imenovana na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloga

Naloga komisije je obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanja naselij in ulic na območju Mestne občine Ljubljana.

Komisija je začasna.

Seznam naselij

Seznam ulic in hišnih številk po četrtnih skupnostih