15. seja Komisije za pobude občanov

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana., 13. 6. 2018 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 14. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 14. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke glede prodaje zemljišča v k.o. Dravlje in postavitve smetnjakov na Dražgoški ulici z dne 22. 4. 2018

  5. Razno

Zapisnik