9. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, 18. 12. 2013 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 8. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 8. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke glede obratovanja lokala na Židovski stezi z dne 3. 12. 2013

  5. Razno

Zapisnik