9. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 11. 2016 ob 16.30 , 23. 11. 2016 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 8. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 8. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Razno

Zapisnik