8. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestni trg 1, Ljubljana, 25. 9. 2013 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 7. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 7. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana v zvezi z deloviščem v križišču Bregarjeva-Javorškova z dne 4. 6. 2013

  5. Pobuda občana v zvezi z ureditvijo ceste Mali vrh pri Prežganju-Trebeljevo z dne 22. 7. 2013

  6. Razno

Zapisnik