8. seja Komisije za pobude občanov

Klub 15, Mestna hiša, Ljubljana, 14. 9. 2016 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 7. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 7. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanov za ureditev arheološkega parka na Špici z dne 31. 8. 2016

  5. Razno

Zapisnik