7. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, 17. 4. 2013 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 6. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 6. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana L.K. v zvezi z opravljanjem dejavnosti lokalov na Trubarjevi cesti z dne 28. 1. 2013

  5. Pobuda občana D.K. v zvezi z ureditvijo javne razsvetljave pri garažah v Slapah z dne 14. 3. 2013

  6. Razno

Zapisnik