7. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 15. 6. 2016 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 6. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 6. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana glede ukrepov za hitrejše reševanje iz Ljubljanice z dne 30. 5. 2016

  5. Razno

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik