6. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 21. 11. 2012 / 17:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 5. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke A.V. v zvezi s prikritim prilaščanjem vrtičkov ob Savi z dne 22. 6. 2012

  5. Razno

Zapisnik