6. seja Komisije za pobude občanov MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 3. 9. 2020 / 17:00

Dnevni red

  1. Pobuda predsednika Sveta Četrtne skupnosti Vič Danila Šarića za ureditev razmer na deponiji na Viču – posvet in oblikovanje predlogov za rešitev zadeve

  2. Potrditev zapisnika 5. seje Komisije za pobude občanov

  3. Realizacija sklepov 5. seje Komisije za pobude občanov

  4. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  5. 'Razno