6. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestni trg 1, Mestna hiša, 23. 3. 2016 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 5. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 5. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana glede kategorizacije občinske ceste z dne 27. 1. 2016

  5. Razno

Zapisnik