5. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, 19. 6. 2012 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 4. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 4. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke S.B. glede neizvajanja sklepa, ki ga je sprejela komisija za pobude občanov (urejanje in košnja otroškega igrišča) z dne 10. 5. 2012

  5. Pobuda občanke V.P. za območje urejanja Poljanska cesta 44/46 z dne 10. 1. 2012

  6. Pobuda občana B.G. glede ureditve prometne varnosti na Krivi poti z dne 15. 5. 2012

  7. Pripombe in predlogi krajanov ČS Polje na osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPN MOL – izvedbeni del z dne 16. 5. 2012

  8. Razno

Zapisnik