5. seja Komisije za pobude občanov MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 17. 6. 2020 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 4. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 4. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke glede vrtičkov ob Dunajski cesti z dne 17. 4. 2020

  5. Pobuda občana glede Plečnikovega stadiona z dne 9. 5. 2020

  6. Razno

Zapisnik